lineสโบเบท แทงบอลออนไลน์

ข้อกำหนดและเงื่อนไข (Terms & Conditions)

ข้อกำหนดและเงื่อนไข (Terms & Conditions) โปรโมชั่นจะไม่สามารถใช้ได้กับสมาชิกที่อาศัยอยู่ในประเทศที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปข้อที่ 3.4 เช่นเดียวกันกับสมาชิกจากประเทศแอลเบเนีย ประเทศเบลารุส ประเทศคาซัคสถาน ประเทศลัตเวีย ไนจีเรีย รัสเซีย และสโลวาเกีย ข้อมูลต่อไปนี้คือข้อตกลงและเงื่อนไขที่ใช้ในการควบคุมโปรโมชั่นทั้งหมด เขียนขึ้นโดย sbobet-sports (เว็บไซต์) ในกรณีที่มีความขัดแย้งหรือคลุมเครือระหว่างข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไป (General Terms and Conditions) กับข้อตกลงและเงื่อนไขโปรโมชั่น (Promotion Terms) ขอถือสิทธิ์ให้ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไป (General Terms and Conditions) อยู่เหนือกว่า โปรโมชั่นจำกัดให้สมาชิกแต่ละท่านใช้สิทธิ์ได้เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น เว้นแต่จะมีการระบุไว้ชัดเจนในข้อตกลงและเงื่อนไขของโปรโมชั่นใดๆ เป็นพิเศษ โดยการระบุตัวตนของสมาชิกจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบพื้นฐานทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งดังต่อไปนี้ ชื่อ ที่อยู่ อีเมล ที่อยู่ไอพี หมายเลขบัตรเครดิต ข้อมูลบัญชีทางการเงิน คอมพิวเตอร์ที่ใช้ และ/หรือข้อมูลการยืนยันตัวตนอื่นๆ สมาชิกเข้าร่วมโปรโมชั่นได้เพียง 1 โปรโมชั่นต่อครั้งเท่านั้น หากต้องการร่วมโปรโมชั่นใหม่ จะต้องสิ้นสุดหรือมีการยกเลิกโปรโมชั่นปัจจุบันที่สมาชิกกำลังเข้าร่วมอยู่เสียก่อน ผู้เข้าร่วมโปรโมชั่นจะต้องยอมรับเงื่อนไขที่จะไม่ถือโทษรวมถึงกระทำการใดๆ ที่เป็นอันตรายต่อ sbobet-sports ตัวแทนทางกฎหมาย พันธมิตร องค์กรเอเย่นต์ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง […]

ข้อกำหนดและเงื่อนไข (Terms & Conditions)

โปรโมชั่นจะไม่สามารถใช้ได้กับสมาชิกที่อาศัยอยู่ในประเทศที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปข้อที่ 3.4 เช่นเดียวกันกับสมาชิกจากประเทศแอลเบเนีย ประเทศเบลารุส ประเทศคาซัคสถาน ประเทศลัตเวีย ไนจีเรีย รัสเซีย และสโลวาเกีย

 1. ข้อมูลต่อไปนี้คือข้อตกลงและเงื่อนไขที่ใช้ในการควบคุมโปรโมชั่นทั้งหมด เขียนขึ้นโดย sbobet-sports (เว็บไซต์) ในกรณีที่มีความขัดแย้งหรือคลุมเครือระหว่างข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไป (General Terms and Conditions) กับข้อตกลงและเงื่อนไขโปรโมชั่น (Promotion Terms) ขอถือสิทธิ์ให้ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไป (General Terms and Conditions) อยู่เหนือกว่า
 2. โปรโมชั่นจำกัดให้สมาชิกแต่ละท่านใช้สิทธิ์ได้เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น เว้นแต่จะมีการระบุไว้ชัดเจนในข้อตกลงและเงื่อนไขของโปรโมชั่นใดๆ เป็นพิเศษ โดยการระบุตัวตนของสมาชิกจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบพื้นฐานทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งดังต่อไปนี้ ชื่อ ที่อยู่ อีเมล ที่อยู่ไอพี หมายเลขบัตรเครดิต ข้อมูลบัญชีทางการเงิน คอมพิวเตอร์ที่ใช้ และ/หรือข้อมูลการยืนยันตัวตนอื่นๆ
 3. สมาชิกเข้าร่วมโปรโมชั่นได้เพียง 1 โปรโมชั่นต่อครั้งเท่านั้น หากต้องการร่วมโปรโมชั่นใหม่ จะต้องสิ้นสุดหรือมีการยกเลิกโปรโมชั่นปัจจุบันที่สมาชิกกำลังเข้าร่วมอยู่เสียก่อน
 4. ผู้เข้าร่วมโปรโมชั่นจะต้องยอมรับเงื่อนไขที่จะไม่ถือโทษรวมถึงกระทำการใดๆ ที่เป็นอันตรายต่อ sbobet-sports ตัวแทนทางกฎหมาย พันธมิตร องค์กรเอเย่นต์ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร พนักงานและเอเย่นต์ จากผลกระทบที่เกิดขึ้นหรือความสูญเสียใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรางวัล และ/หรือการเข้าร่วมโปรโมชั่น
 5. จำนวนเงินโบนัสหรือจำนวนเงินชนะใดๆ จะไม่สามารถโอนไปยังบัญชีผู้ใช้อื่นๆ ได้
 6. การตัดสินใจทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับโบนัสหรือโปรโมชั่นจาก sbobet-sports ถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่มีการอุทธรณ์หรือพิจารณาใหม่
 7. กรณีที่พบหลักฐานหรือการบ่งชี้ใดๆ ที่นำไปสู่ ‘การวางพนันที่ผิดปกติ’ (ตามที่ระบุในข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไป) หรือการละเมิดข้อตกลงที่เกี่ยวกับโปรโมชั่นหรือโบนัสใดๆ sbobet-sports ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนโบนัสจากข้อเสนอนั้นๆ และสามารถใช้ดุลพินิจที่จะปรับสถานะการวางพนันให้เป็นออดซ์ที่ถูกต้อง หรือยกเลิกการวางพนันฟรี หรือทำให้พนันที่วางโดยการใช้โบนัสยอดฝากให้เป็นโมฆะ
 8. หากพบว่าสมาชิกมีความพยายามที่จะฉ้อโกง หรือละเมิดระบบโบนัส อันเป็นผลทำให้ผลของการเดิมพันรายการใดรายการหนึ่งมีผลต่ออีกรายการหนึ่ง การใช้เทคโนโลยีหรือบอทที่ผิดกฎหมายเพื่อทำให้ระบบเกิดความผิดพลาด หรือกระทำการใดๆ ที่ไม่ถูกต้องเพื่อให้ได้มาซึ่งโบนัส จะทำให้โบนัสและ/หรือเงินรางวัลเหล่านั้นถูกริบคืนตามดุลยพินิจของ sbobet-sports
 9. โปรโมชั่นทั้งหมดของ sbobet-sports มีไว้เพื่อความบันเทิงและการสันทนาการของผู้เล่น โดยที่ sbobet-sports สามารถใช้ดุลยพินิจในการจำกัดคุณสมบัติของสมาชิกที่สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนของโปรโมชั่นได้
 10. ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในกรณีที่สมาชิกขอยกเลิกหรือขอถอนเงินก่อนกำหนดของโปรโมชั่น และ/หรือการร้องขอพิเศษใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับโบนัสและข้อเสนอของโปรโมชั่นต่างๆ sbobet-sports ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติม รวมถึงยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือระงับโปรโมชั่นได้ทุกเวลาตามดุลยพินิจ
 11. ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบเอกสารการยืนยันตัวบุคคล เช่น พาสปอร์ต หรือบัตรประชาชน ก่อนทำการถอนหรือจ่ายเงินโบนัสใดๆ
 12. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเว้นสมาชิกออกจากโปรโมชั่นนี้ได้ทุกเมื่อ รวมถึงการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม หรือยกเลิกข้อเสนอโบนัสหรือโปรโมชั่นเหล่านี้โดยไม่จำเป็นต้องอธิบายเพิ่มเติม
 13. ข้อตกลงและเงื่อนไขของโปรโมชั่น มีการจัดพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ ฉบับนี้จะเป็นตัวควบคุมพันธะสัญญา การแปลภาษาของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้เป็นเพียงการอำนวยความสะดวกทางด้านการบริการเท่านั้น ในกรณีที่มีความคุลมเครือในฉบับอื่นๆ ขอถือสิทธิ์ให้ฉบับภาษาอังกฤษอยู่เหนือภาษาอื่นๆ
 14. ข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น ให้ยึดตามข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปของ sbobet-sports